تبلیغات
سفارشات پریسا - لیست سفارشات نام سفارش
 وسایل مورد نیاز
 قیمت
 قالب شیشه ای منو چپ و راست
 کیلیک 100 نظر
 قالب منو چپ و راست
 کیلیک 80 نظر
 موس عکس(در اندازه کوچک)
 8 نظر
 بالابر متن+عکس 10 نظر
 بالابر با متن متحرک
 متن+عکس 14 نظر
 صفحه ورودی
 متن+عکس 10 نظر
 ساعت عکس 12 نظر
 ساعت با آویز
 عکس ساعت+عکس آویز
 16 نظر
 امضا اسم 8 نظر
 لوگو ثابت
 عکس+متن 10 نظر
 لوگو متحرک
 عکسا+متنا 30 نظر
 فاوا آیکن
 عکس(در اندازه خیلی کوچک)
 10 نظر
 آیکن(5 تا)
 عکس 8 نظر
 جعبه اخبار
 بکگراند 5 نظر
 ست(موس -بالابر-صفحه ورودی-قالب- شاید فاوا آیکن)
عکس ها-موضوع
 کیلیک

 بارش از موس
 عکس یا شکل ها
 10 نظر
 دکمه عکس+متن 5 نظر
 تی شرت
 عکس 10 نظر
 تقویم عکس 15 نظر

 لودینگ
 عکس+متن 10 نظر
 به زودی..
 به زودی...
 به زودی..

*توجه* هزینه همه سفارشات همراه لینک یا لوگو هست *توجه*
قـالـب هـاے دختـرونـ ـﮧ (میـس آنجلینـ ـا)